Array
(
)

Veelgestelde vragen over MTA

Lees de veelgestelde vragen over MTA om meer te weten over ons product en onze diensten

De impact van een applicatie wijziging op geautomatiseerde tests is vaak lastig te bepalen. Hoe ondersteunt MTA dat?

MTA helpt de tester bij het oplossen van inconsistenties in het testscript door te detecteren waar de wijzigingen in de Mendix applicatie effect hebben op de uitkomst. Nieuwe testgevallen moeten wel door de testautomatiseerder worden toegevoegd. In MTA bestaat de mogelijkheid om ‘handmatige’ test cases aan te maken zodat test cases al toegevoegd kunnen worden voordat de code gemaakt is (test driven development) of als specificatie door een business tester voor het development team dat de testen automatiseert.

Kan ik meerdere applicaties gelijktijdig binnen 1 testscript testen zodat de interactie tussen systemen getest kan worden?

Ja dat kan. Testscripts heten test suites in MTA. Een test suite bestaat uit meerdere test cases die achtereenvolgens worden aangeroepen. Per test case geef je op welke applicatie door MTA wordt benaderd. Gegevens kunnen door test cases aan elkaar worden doorgegeven. Op die manier kun je  gegevens uit de ene applicatie meegeven aan de volgende applicatie en kunnen meerdere applicaties in samenhang worden getest.

Kost het een ontwikkelaar veel extra tijd om met MTA te werken?

In een gezonde ontwikkelomgeving testen ontwikkelaars altijd zelf hun werk. Het initieel opbouwen van de testsuites in MTA kost uiteraard even tijd. Echter daarna is het onderhoud aan de geconfigureerde tests minimaal. Elke applicatie revisie kan daarna geautomatiseerd getest worden met een druk op de knop.

Welke toegevoegde waarde levert MTA voor kleine teams?

In kleine teams is er vaak geen ruimte voor een aparte tester. Dat betekent dat tests uitgevoerd moeten worden door de Mendix ontwikkelaar. Test automatisering en test uitvoering gaan dan snel ten koste van nieuwe business functionaliteit. MTA sluit aan bij de kennis en denkwereld van de Mendix ontwikkelaar omdat de microflows en entiteiten rechtstreeks met MTA getest kunnen worden. Hiervoor hoeft geen letter code geschreven te worden waardoor de testinspanning van de Mendix ontwikkelaar laag blijft.

Automatisch testen werkt voor ons project niet, want dit is te onderhoudsgevoelig, is dat anders met MTA?

MTA is adaptief en detecteert zelf aanpassingen in het Mendix model. Daarnaast controleert MTA ook of de teststappen onderling nog kloppen. In de meeste gevallen is na een modelaanpassing de testsuite binnen enkele muisklikken weer klaar om uitgevoerd te worden.

Kan ik een Mendix applicatie die op mijn lokale omgeving draait laten testen door MTA?

Dat kan, maar bieden we niet standaard aan. Er is dan een applicatie van een derde partij nodig (bijvoorbeeld ngrok) om een zogenaamde tunnel op te zetten, zodat de lokale Mendix omgeving benaderbaar is voor MTA.

Kun je bestaande tests hergebruiken?

MTA ondersteunt hergebruik van tests op de volgende manieren:

 • door een hiërarchische opbouw van tests waardoor de kleinste eenheid (unit test) kan worden gebruikt om daarmee component- en procestests te bouwen;
 • door datavariatie toe te passen waardoor een bestaande test case voor verschillende situaties kan worden hergebruikt zonder dat deze hoeft te worden aangepast;
 • door het kopiëren van test cases en zelfs hele test suites waarna ze eenvoudig kunnen worden aangepast naar een alternatief maar afwijkend scenario.

Hergebruik van test scripts wordt in andere omgevingen vaak afgeraden vanwege onderhoudsproblemen. Door MTA’s consistency checks is hergebruik van testcases echter niet langer een probleem.

Hoe kan ik controleren of het resultaat van een test klopt met een vooraf opgegeven waarde?

Dat kan door het gebruiken van asserts. Een assert controleert of het resultaat van een teststap overeenkomt met het geconfigureerde verwachte resultaat. Omdat een teststap een microflow uitvoert of database gegevens leest of manipuleert controleert een assert eigenlijk of een microflow of database wijziging correct is uitgevoerd.

Vervangt MTA schermtesten, of is schermtesten nog steeds nodig?

Met MTA is het mogelijk om de microflow logica achter de schermen direct te testen zonder dat deze schermen zelf aangeroepen hoeven te worden. Op die manier ondersteunt MTA unit tests, component (API) en proces tests en is het in staat om de user flow te testen. Handmatig testen waarbij ook de gebruikersinterface wordt gevalideerd kan een essentiële stap zijn in het bewaken van de kwaliteit van een applicatie.

Moeten alle stamgegevens en andere productiegegevens die nodig zijn voor testen in MTA worden geconfigureerd, of kunnen bestaande gegevens in de database gebruikt worden?

Beide is mogelijk. In complexe applicaties is vaak sprake van een hybride situatie. Sommige stamgegevens wijzigen zo weinig dat deze geen onderdeel zijn van de test. Deze gegevens kunnen als ‘bestaande stamgegevens’ uit de database geselecteerd worden. Stamgegevens die vaker muteren kunnen in een testscript on-the-fly aangemaakt worden en vervolgens in andere testscripts hergebruikt. Voor de herhaalbaarheid en voorspelbaarheid van het testscript is het aan te raden zo veel mogelijk stamgegevens in MTA te configureren.

Kan ik een applicatie met verschillende rollen testen?

Ja dat kan. MTA voert testgevallen uit met de gebruikers die in de testen applicatie zijn aangemaakt. In de testconfiguratie moet bij elke gekoppelde applicatie opgegeven worden welke gebruikers (en dus rollen) beschikbaar zijn om de test uit te voeren. Per test case geef je op met welke gebruiker je de test case wil uitvoeren. Hiermee kan de functionaliteit met verschillende rollen worden getest.

Ik ben een grote organisatie met meerdere Mendix Apps. Is Menditect voor mij geschikt?

MTA’s ‘Direct Model Testing’ is ontworpen voor zowel kleine als grote organisaties die met Mendix werken.

Menditects prijsstelling bestaat uit drie prijsmodellen:

 1. Revisie gebaseerd model: de prijsstelling van dit model is gebaseerd op het aantal geteste revisies. Het model voorziet in verschillende prijs- en hostingplanniveaus (bundle’s) die passen bij de omvang van het gebruik. Uitbreiding van een bundel kan op jaarbasis worden gekocht.
 2. No-cap single app model: voor applicaties die met een hoge frequentie worden uitgebracht, kunnen onbeperkte revisies voor één enkele app worden aangeschaft. De prijs is gebaseerd op het aantal dedicated cloud nodes en het benodigde hosting plan.
 3. Maatwerkmodel: voor grote klanten is het mogelijk om een prijsplan op maat te maken op basis van het aantal betrokken apps en de bedrijfsrealiteit.

Bij meerdere apps is er ook een gunstige korting per app.

Neem contact op met onze sales rep op sales@menditect.com voor gedetailleerde informatie, vragen of een offerte op maat.

Ik ben een kleine organisatie met een complexe Mendix App. Is Menditect voor mij geschikt?

MTA’s ‘Direct Model Testing’ is ontworpen voor zowel kleine als grote organisaties die met Mendix werken.

Menditects prijsstelling bestaat uit drie prijsmodellen:

 1. Revisie gebaseerd model: de prijsstelling van dit model is gebaseerd op het aantal geteste revisies. Het model voorziet in verschillende prijs- en hostingplanniveaus (bundle’s) die passen bij de omvang van het gebruik. Uitbreiding van een bundel kan op jaarbasis worden gekocht.
 2. No-cap single app model: voor applicaties die met een hoge frequentie worden uitgebracht, kunnen onbeperkte revisies voor één enkele app worden aangeschaft. De prijs is gebaseerd op het aantal dedicated cloud nodes en het benodigde hosting plan.
 3. Maatwerkmodel: voor grote klanten is het mogelijk om een prijsplan op maat te maken op basis van het aantal betrokken apps en de bedrijfsrealiteit.

Bij meerdere apps is er ook een gunstige korting per app.

Neem contact op met onze sales rep op sales@menditect.com voor gedetailleerde informatie, vragen of een offerte op maat.

How kan Menditect mij helpen met het inrichten van mijn testscripts?

Menditect kan op verschillende manieren helpen, van het inrichten van MTA en het schrijven van nieuwe testscripts tot het automatiseren en configureren van bestaande handmatige testscripts. Veel vragen over de mogelijkheden in MTA worden beantwoord in deze FAQ sectie. Meer ingewikkelde configuratie opties worden behandeld in de How To sectie.

Maar we bieden ook aan:

 • Deep dives op ons kantoor in Amersfoort, waarbij testers of Mendix ontwikkelaars die MTA willen gebruiken zelf de touwtjes in handen hebben, en Menditect medewerkers beschikbaar zijn voor ondersteuning;
 • Online expert services op urenbasis, gebruikmakend van video conferencing;
 • Expert services op locatie voor een volledige dag.

Wie is intellectueel eigenaar van de testconfiguraties en testdata?

Het intellectueel eigendom van de inhoud van testconfiguraties blijft bij de klant van Menditect. De klant maakt gebruik van de cloud node waar MTA op draait. Menditect is eigenaar van deze cloud node en is intellectueel eigenaar van de Mendix code van MTA. Klik hier voor onze end user licence agreement.

Kan ik Menditect Test Automation aanschaffen via mijn bestaande Mendix partner?

Ja, dat kan. Neem daarvoor contact op met de Mendix partner, of met Menditect via sales@menditect.com.

Hoe kan ik Menditect beter leren kennen?

Het is mogelijk om kosteloos een demo aan te vragen. Vul daarvoor het contactformulier op de website in.
Menditect biedt ook aan om met geïnteresseerde Mendix klanten of partners een pilot dag op locatie te doorlopen. De klant applicatie wordt aan MTA gekoppeld en er worden een aantal unit tests en enkele proces tests gebouwd, om de kracht van MTA te laten zien.
Tenslotte host Menditect op het kantoor in Amersfoort deep dives waarbij de klant die al bekend is met MTA zelf aan de knoppen zit, waarbij Menditect direct kan ondersteunen.

Is Menditect beschikbaar in het buitenland?

Ja, maar support is vooralsnog gericht op Nederlandse werktijden.

Kan ik met MTA databasegegevens aanmaken, wijzigen of verwijderen?

Ja, dat is mogelijk. Er zijn twee soorten teststappen in MTA die je kunt gebruiken om database entries te manipuleren:

 1. Een Microflow teststap: Met deze teststap kun je een microflow in de te testen applicatie aanroepen. Als er een microflow in de te testen applicatie aanwezig is die een database entry manipuleert, kun je deze optie gebruiken.
 2. Een Object-teststap: Met een Object teststap is het mogelijk om direct objecten op te halen, te creëren, te wijzigen, te verwijderen zonder dat er eerst een microflow gemaakt hoeft te worden.

Welke versies van Mendix worden ondersteund?

Lees de meest recente releasenotes voor de momenteel ondersteunde versies.

Kan Menditect ook niet-Mendix systemen testen?

MTA is specifiek ontworpen om Mendix-applicaties te testen. MTA heeft echter twee functies die nuttig zijn bij het testen van Mendix-applicaties in combinatie met niet-Mendix-systemen:

 1. Testontwerp: In MTA is het mogelijk om ook voor niet-Mendix systemen testontwerpen te schrijven en te structureren;
 2. API interactie: De API-interactie van een Mendix-applicatie met niet-Mendix-applicaties kan met MTA worden gemodelleerd door microflows aan te roepen die deze interacties afhandelen.

Wanneer zou ik testautomatisering moeten overwegen?

Twijfel over of testautomatisering een goed idee is?

Lees onze blog!

Welk technisch niveau wordt vereist om met MTA te kunnen werken?

Om met MTA te kunnen werken is enige Mendix kennis vereist om de business logic in het model te kunnen begrijpen.

Hiervoor is het Mendix Rapid Developer niveau voldoende.

Kan ik de testconfiguraties exporteren?

Ja, het is mogelijk om de testsuites in een testconfiguratie naar Microsoft Word te exporteren om zo het evaluatieproces onder testers te ondersteunen.

Hoe gaat Menditect om met mijn persoonsgegevens?

Wij hechten waarde aan uw privacy en betrachten de nodige zorgvuldigheid bij het verwerken en beschermen van Persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door voor meer informatie.

Welke SLA (Service Level Agreement) levert Menditect?

Kan ik partner worden van Menditect?

Ja, Menditect heeft meerdere partners (Mendix partners, test partners, etc…) neem hiervoor contact op met sales@menditect.com

Kan ik ook mobiele Mendix Apps testen?

Als een mobiele app communiceert met een Mendix Backend, is MTA geschikt om te gebruiken voor testen.

Omdat MTA in staat is om testen direct op het Mendix model uit te voeren is het mogelijk om de interactie van de mobiele app met de backend te testen.

MTA test echter niet de navigatie- en paginalogica op het mobiele apparaat zelf.

Kan ik nanoflows testen?

Nee. MTA test de backend en de database. Dat betekent dat er alleen microflows aangeroepen kunnen worden of CRUD acties uitgevoerd kunnen worden.

Kan ik widgets testen?

Nee. MTA test de backend en de database. Dat betekent dat er alleen microflows aangeroepen kunnen worden of CRUD acties uitgevoerd kunnen worden. Frontend zoals widgets of custom javascript kan niet getest worden.

Kan ik conditional visibility testen?

Nee. MTA test de backend en de database. Dat betekent dat er alleen microflows aangeroepen kunnen worden of CRUD acties uitgevoerd kunnen worden. Frontend logica op pages, zoals conditional visibility en on change events, kan echter wel als microflow aangeroepen worden of gesimuleerd worden.

Hoe veilig is mijn data in MTA?

Menditect levert aan elke klant een dedicated MTA omgeving die gehost wordt op een Mendix cloud node en nooit gedeeld zal worden. Dit betekent dat:

 • MTA data voldoet aan dezelfde beveiligingsniveaus en maatregelen als de Mendix cloud node;
 • Klantgegevens zullen nooit beschikbaar zijn voor een andere klant of derde partij.

Bovendien is alle gegevensuitwisseling tussen MTA en de te testen applicatie HTTPS versleuteld.

Wat moet ik in mijn Mendix model aanpassen om met MTA te kunnen testen?

Alleen de MTA plugin module moet worden geïmporteerd en per omgeving te worden voorzien van een lokale gebruiker, verder niets.

 

Hoe lang duurt het uitvoeren van een test?

Omdat MTA geen schermen nodig heeft om tests uit te voeren, betekent dit dat het laden van schermen het testen niet onnodig vertraagt. Omdat MTA rechtstreeks op de server de tests uitvoert is de snelheid van de uitvoering hoger dan via schermtesten. Uiteindelijk bepaalt de snelheid van de cloudnode waar de klantapplicatie op draait de snelheid van het uitvoeren van de test.

Kan Menditect ook testen of bepaalde producten of deliverables worden aangemaakt (zoals PDF-bestanden)?

Ja, mits die worden opgeslagen in de database. Zo niet, dan kan een custom check-microflow gebouwd en aangeroepen kunnen worden, die controleert of het bestand is aangemaakt.

Kan ik API’s testen?

MTA biedt de volgende manieren om inkomende en uitgaande API’s te testen:

 • Door direct de beschikbare microflow in het Mendix model uit te voeren die een API aanroept. Omdat MTA in staat is om meerdere applicaties met één testscript te testen, kunnen applicaties elkaar triggeren;
 • Door het aanmaken van een HTTP request of response object in MTA dat een test JSON / XML bericht bevat. Dit object kan worden gebruikt als input parameter voor een microflow die de uitgaande API aanroept of om de aankomst van een bericht na te bootsen;
 • Door een test JSON / XML-bericht aan te maken in MTA en dit te serveren aan een microflow string input parameter waarna de microflow de uitgaande API aanroept of de input verwerkt als inkomend bericht.

Waarin verschilt MTA met de door Mendix aangeboden Unittest module?

 • In MTA is het niet nodig om modelaanpassingen te doen. De business logica blijft dus gescheiden van de test logica.
 • MTA is ook leesbaar voor niet-technische teamleden, zoals informatie analisten, testers, product owners en eindgebruikers.
 • MTA controleert de geconfigureerde testscripts doorlopend op consistentie, zowel op model niveau, als de consistentie tussen onderlinge testscripts die van elkaar afhankelijk zijn.
 • MTA biedt een data variatie oplossing (data driven testen), waarmee test suites telkens met andere input waarden worden uitgevoerd.
 • MTA biedt één centrale oplossing voor het inzicht in de kwaliteit van de geteste applicaties, omdat het resultaat van recent uitgevoerde testscripts bewaard wordt.

Waarin onderscheidt MTA zich van de bestaande scherm tests en API tests?

MTA heeft de volgende unieke kenmerken:

 • Direct Model Testing: MTA gebruikt uw bestaande Mendix-model om testscripts direct te definiëren en uit te voeren zonder testcode te schrijven of pagina’s te hoeven laden. Dit bespaart uitvoeringstijd en versnelt uw implementatieproces;
 • Consistency checking: De automatische consistentiecontrole verifieert de consistentie tussen testscripts onderling en tussen het Mendix-model. Dit versnelt de testautomatisering en vermindert valse negatieven;
 • Testpiramide ondersteuning: De omgeving ondersteunt unit-, component-, proces- en API-testen waardoor het aantal benodigde testtools wordt gereduceerd;
 • Multiversion microservice testing: Meerdere Mendix apps kunnen in één testrun getest worden! Meerdere app versies kunnen worden toegevoegd in verschillende test configuraties om alle applicatie versie combinaties in uw productie omgeving aan te kunnen;
 • Data variatie: Testscripts kunnen worden uitgevoerd met verschillende datasets om de grenzen van uw app te testen met een data driven test aanpak;
 • Data injectie: Arbeidsintensieve setup en cleanup van master data kan worden geautomatiseerd zodat de testcondities optimaal en correct zijn elke keer dat de test wordt uitgevoerd.

Kan ik MTA tests laten uitvoeren op een Mendix App die on-premise draait?

Dat hangt van de situatie af. MTA kan out of the box worden gebruikt als de on-premise app toegankelijk is vanaf het internet. Is dat niet het geval, dan kan Menditect een maatwerkoplossing voorstellen. Neem in dat geval contact op met sales@menditect.com.

Kan ik bestaande of geanonimiseerde productiedata gebruiken om mee te testen?

Ja, dat kan. MTA kent zogenaamde ‘crud-acties’ waarmee data rechtstreeks kan worden aangemaakt, gewijzigd, verwijderd of opgehaald uit de database. Daarnaast kun je gespecialiseerde microflows maken die verdere anonimisering van data mogelijk maakt bijvoorbeeld het randomiseren van postcodes of het vervangen van een plaatsnaam door een willekeurige naam uit een lijst met plaatsnamen.

Hoe zorgt MTA er voor dat een verantwoordelijke wordt geattendeerd als er fouten zijn gedetecteerd bij het uitvoeren van een test?

Deze informatie is in de eerste instantie te zien op het dashboard. Via de CI/CD integratie is het mogelijk om een test management systeem te koppelen waarmee het testresultaat opgehaald kan worden en voorzien van een alert.

Kan ik met MTA masterdata opbouwen of resetten waar mijn testscripts van afhankelijk zijn?

Ja, dat kan, en is zelfs aan te raden om testscripts herhaalbaar uit te kunnen voeren. MTA biedt de mogelijkheid om on-the-fly zogenaamde ‘crud acties’ uit te voeren op de database zonder dat hiervoor microflows nodig zijn. Uiteraard kunnen gegevens ook gemanipuleerd worden door speciale microflows uit te laten voeren door MTA. Door deze flexibiliteit kan op elk moment in het testscript data rechtstreeks aangemaakt, gewijzigd, gelezen en verwijderd worden. Daarmee is het niet alleen mogelijk om data klaar te zetten voor de uitvoering van een testscript, maar is het ook mogelijk om tussenresultaten in een script op te schonen of te manipuleren.

Kan ik met MTA ook processen testen?

Ja, MTA is ontworpen met proces testen als een van de te ondersteunen test levels. MTA ondersteunt unit-, component-, proces- en API-testen. Omdat MTA de mogelijkheid biedt om objecten on-the-fly aan te maken, kan het testen op elk punt in een proces worden gestart.

Welke dashboard informatie geeft MTA?

Het dashboard geeft in één oogopslag hoe productierijp de Mendix applicaties zijn waarvoor test scripts zijn aangemaakt. De gebruiker kan zelf opgeven welke applicatie op welke Mendix omgeving moet worden opgenomen in het dashboard.

Het dasboard is onderverdeeld in drie detail niveau’s:

 1. Overzicht van het laatste testresultaat van alle geselecteerde applicaties per Mendix omgeving (Test, Acceptatie of Productie);
 2. Overzicht van succesvol uitgevoerde tastcases van 1 applicatie op een Mendix omgeving;
 3. Overzicht van de historie van de geaggregeerde testresultaten in de tijd.

Per gevisualiseerde applicatie wordt weergegeven:

 • Wat de laatste geteste applicatie revisie is;
 • In hoeveel testconfiguraties de applicatie voorkomt;
 • Voor hoeveel testconfiguraties de tests zijn uitgevoerd;
 • Het succes percentage van de laatste test runs.

 

Vanuit het dashboard kan doorgeklikt worden naar een testconfiguratie zodat eventuele fouten direct geanalyseerd en opgelost kunnen worden.

Kan ik MTA ook gebruiken voor een applicatie die SSO gebruikt?

Ja. De gebruikers die zijn aangemaakt met SSO in de Mendix applicatie kunnen worden geconfigureerd voor gebruik door MTA. MTA logt echter niet in via SSO maar gebruikt de lokale gebruiker om te testen.

Kan ik bij een consistency fout de oorspronkelijke test definitie zien?

Ja, MTA controleert automatisch bij modelwijzigingen of de testconfiguratie nog consistent is met het Mendix model. Als dit niet het geval is wordt wel een consistentie fout weergegeven maar wordt het testscript zelf niet aangepast. Daardoor is bijvoorbeeld inzichtelijk wat het oorspronkelijke datatype van een microflow parameter is en ook wat de oorspronkelijk meegegeven waarde was. Op deze manier is het gemakkelijker om te bepalen hoe het testscript opnieuw moet worden geconfigureerd om de consistentie fout op te lossen.

A1078vierkant

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op

Menu